Energetische massage

Energiehuishouding

Energie wordt doorgaans gedefinieerd als ‘bron van kracht die wordt gebruikt om werk te verrichten of een doel te bereiken’. Het woord energie is afkomstig uit het Grieks (energia) en betekent ‘werkzaamheid’.

Bij ieder mens speelt de energiehuishouding een belangrijke rol. Energie is de bouwstof van het hele lichaam. Ieder onderdeel, iedere spier, orgaan en cel van het lichaam bestaat uit energie. Wanneer het lichaam goed geladen is en de energie vrij kan stromen is het lichaam gezond, krachtig en vitaal. Ook kunnen zowel lichaamsprocessen (waaronder beweging, slaap, rust, activiteit, celdeling en spijsvertering) als mentale en emotionele processen optimaal plaatsvinden.

Van buiten af worden we opgeladen door de energie van de omgeving en van de natuur. Van binnenuit worden we opgeladen door het voedsel dat we tot ons nemen. In het lichaam lopen de processen vloeiend: de cellen krijgen voldoende zuurstof en voeding voor opbouw en groei en de afvalstoffen kunnen worden afgevoerd. Hoe dit proces verloopt hangt nauw samen met onze emotionele en psychische gesteldheid. Wanneer dit naar wens is, zal er bij de persoon veel energie en vitaliteit aanwezig zijn.

Tijdens ons leven ontwikkelen we ons als mens De ontwikkeling die iemand mee maakt wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we tijdens ons leven met de dingen van dit leven omgaan, hoe we handelen en wat onze gevoelens en emoties daarbij zijn. Wanneer we defensief reageren op dingen die ons overkomen, blokkeren we onze gevoelens. Het stopzetten van een bepaald gevoel is in feite het stopzetten van de energiestroom. Door onze snelle manier van leven (moeten en nog eens moeten) komt ons lichaam fysiek en geestelijk onder een steeds zwaardere druk te staan.


Energetische massage

Een energetische massage is een van de natuurlijkste manieren om het lichaam van stress te bevrijden. Het richt zich op de energiestromen in het lichaam zoals de chakra’s en de meridianen en op bewustwording van verschillende emoties en sensaties. Tijdens een massage wordt de aandacht gebracht naar zowel het hele lichaam als de geblokkeerde gebieden, zodat de ontvanger hier weer bewust kan voelen en loslaten.

Wanneer er meer energie in het lichaam aanwezig is, neemt ook de werking toe: spieren en weefsels worden gezonder en soepeler. De energie die zo in de spanning werd geïnvesteerd, kan nu worden vrijgelaten. Klachten nemen af of verdwijnen waardoor mensen zich weer meer kunnen richten op hun levenspad, meer sensitief worden, meer harmonie en intimiteit in relaties ervaren en stappen zetten met zichzelf. De intelligentie, liefde en wilskracht neemt weer toe.